Støtteordninger og økonomi

Medlemsfordeler

 • Alle nye grupper får 7500 kr i oppstartstøtte når alle ledere har framvist politiattest.
 • Alle grupper som leverer en godkjent årsrapport med betalende barn  får 1000 kr til gruppa samt ca 200 kr (varierer litt fra år til år) per betalende medlem under 26 år. Kontingenten må være på minst 50 kr og betales innen 31.12 i det aktuelle året.
 • Alle grupper kan i årsrapporten søke støtte til pedagogisk undervisningsmateriell, og motta opptil 4000 kr.

NB Alle midler som ble tildelt i 2019 skal ha vært brukt innen 31.12.2019, men restmidler som er igjen per 01.01.2020 kan likevel brukes innen 30.06.2020.  Se regler for Frifond

Dokumentasjon på innbetalt kontingent

Betaling via nettbank:
Husk å merke betalingen med hva beløpet gjelder (kontingent), beløp, navn på medlemmet og navn på gruppa. Ved evt regnskapskontroll må bilag fra banken/bankutskrift kunne framvises.

Betaling via VIPPS:
Privatpersoners Vipps-konto kan ikke brukes,  det må opprettes VIPPS Bedrift

1. For å opprette VIPPS Bedrift må gruppa ha et organisasjonsnummer (se veiledning nederst på siden). Organisasjonsnummer til kretsen eller Søndagsskolen Norge kan ikke brukes.
Hvis din gruppe fører sitt regnskap som et avdelingsregnskap i menigheten, kan menighetens organisasjonsnummer brukes.

2. Når du har fylt ut bestillingsskjema for VIPPS Bedrift får du en bekreftelse per e-post på at VIPPS-profilen er aktiv og dere får tildelt et VIPPS-nummer som tilhører gruppa.

3. Når man bruker VIPPS Bedrift kan man ikke søke opp navn/kontakten man skal betale til som i privat VIPPS, men man søker opp gruppas VIPPS-nummer for å betale.

Det er viktig at dere oppretter eget salgssted i VIPPS Bedrift for å ta inn kontingent. 
Klikk på "Legg til salgssted" i din VIPPS Bedrift-konto:

Husk:

 • Det er viktig å merke overføringene med fullt navn på medlemmet
 • Ta vare på salgs-og oppgjørsrapportene i VIPPS 
 • Ta ut bilag til regnskapet 

Betaling med kontanter:
Husk å merke betalingen med hva beløpet gjelder (kontingent), beløp, dato, navn på medlemmet og navn på gruppa. Den som betaler skal ha kvittering. Lag også en kopi til regnskap. Kontanter telles og kvittering til regnskap signeres av to personer. Ved evt regnskapskontroll må kvittering kunne framvises.

Kvittering til utfylling finner du her

Regnskap

Alle søndagsskoler og barnegrupper skal ha en selvstendig økonomi og må føre regnskap. Gruppene trenger ikke å levere regnskap til hovedkontoret, men hvert år blir flere grupper trukket ut i kontroll. Regnskapet kan være et avdelingsregnskap i menigheten. Det årlige og utvidede regnskapet som gruppen fører selv må ha oversikt over alle inntekter og utgifter. Det må som et minimum vise:

 • en oversikt over innbetalte medlemspenger, med medlemmets navn tilknyttet hver enkelt innbetaling
 • tildelte frifondmidler
 • andre inntekter
 • bruk av tildelte frifondmidler
 • andre utgifter
Eksempel på regnskap

Fordeler gjennom Knif

Som ansatt i Søndagsskolen Norge har du tilgang til avtaler listet opp her: Knif Innkjøp ansattfordeler
Både ansatte og frivillige i Søndagsskolen Norge kan tegne forsikring i Knif Trygghet

Opprettelse av eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret

Veiledning for opprettelse av organisasjonsnummer (Frivillighetsregisteret)

Videoveiledning:

 

Disse dokumentene må fylles ut og følge med søknaden:

Kontakt  din søndagsskolekonsulent eller send en e-post til  post@sondagsskolen.no  hvis du har spørsmål eller ved behov for mer informasjon om støtteordninger og økonomi.

Støtt oss  Gi en gave