Søndagsskolen Norge i endring

Søndagsskolen Norge er i endring. På generalforsamlingen (GF) i november 2019 skal det gjøres viktige vedtak som om eventuelle organisatoriske endringer. GF skal ta stilling til om man skal gå fra dagens organisering med 20 juridisk selvstendige kretser, til én samlet organisasjon. I dette forslaget ligger en styrking av søndagsskolegruppenes direkte innflytelse ved at man fjerner kretsleddet. Det vil også innebære en administrativ forenkling av driften av organisasjonen. 
Her kan du følge endringsprosessen fram mot GF, som avholdes 1.–3. november på Gardermoen. 

Nyhetssaker fra GF 2019:

Støtt oss  Gi en gave