Ressursside for Søndagsskolens dag

Har du spørsmål om Søndagsskolens dag ? Send en e-post til  helga.fykse@sondagsskolen.no

TAKK til deg som er frivillig
Frivillighetens år 2022 har fokus på alt frivillig arbeid som foregår i hele landet, og ikke minst på alle frivillige som gjør en innsats i mange sammenhenger. Vi bruker anledningen til å sende en stor takk til alle frivillige i Søndagsskolen Norge. Uten dere får vi lite gjort!

Vi oppfordrer samtidig menigheter og lokale grupper til å benytte dagen til å løfte fram og takke deres egne frivillige – på den måten som passer best for dere. Det viktigste er å se og anerkjenne innsatsen!

_____

BARNAS til alle barn
Del ut barnebladet Barnas * til alle barn på Søndagsskolens dag! Gjennom fortellinger, lek og oppgaver i bladet lærer barna bibelhistoriene. 

Send bestilling til  kate.hoyem@sondagsskolen.no
Bestill raskest mulig. Bladet sendes fra oss i begynnelsen av august. Oppgi antall og ønsket målform (bokmål eller nynorsk). Kun kr 10 pr blad. 

*Gjelder Barnas nr 7. Tema er Peters fiskefangst, som også er tema i Sprell Levende denne søndagen. 

______

Arrangementer
På denne siden  finner du informasjon om noen av arrangementene på Søndagsskolens dag.

Sprell Levende gudstjeneste
I Den norske kirke markeres søndagen som  Barnas dagDenne dagen legges det opp til lokale gudstjenester og arrangementer med barna i fokus
Inviter menigheten eller forsamlingen til en Sprell Levende familiegudstjeneste! I  denne videoen  får dere tips til gjennomføring, inspirert av de seks samlingselementene i Søndagsskolen Norges pedagogiske opplegg Sprell Levende. 

Gudstjenesteopplegg og forslag til formidlinger av denne søndagens tekst i Sprell Levende, som er Peters fiskefangst (Luk 5, 1–10):

______

Finn feststemningen i søndagsskolebutikken!
I søndagsskolebutikken finnes masse produkter til feiringen: vimpler og flagg, ballonger, slikkepinner, smågaver og mye annet gøy! Her er også nye ressurser laget spesielt til Søndagsskolens dag.

_____

Flyers og plakater
Plakatene kan dere printe ut og fylle inn med tekst om deres lokale arrangement.
Filen i A5-format kan også brukes som flyer til utdeling. Vi har også to plakater med ferdig utfylt tekst. Bruk det som passer dere best :)

______

Aktivitetstips

  • Fiskefangsten – aktivitet for førskolebarn 3–5 år
  • Agentløype – aktivitet for småskolebarn 6–9 år
  • Aktivitetsløype/sporlek: Lag laminerte ark med oppgaver/oppdrag som skal utføres, eller med QR-koder til sanger, supersetninger eller filmer. Heng opp lett tilgjengelig i nærområdet. Tips: Det er alltid populært med premier til deltakerne!
  • Aktivitetsløypa kan brukes i tilknytning til samlingen eller arrangementet på Søndagsskolens dag. Hvis mulig kan den få henge noen dager i etterkant, så søndagsskolen blir synlig også for folk som går tur i området 
  • Konsert: La søndagsskolen/barnegruppa synge gamle og nye søndagsskolesanger sammen - før, under eller etter gudstjenesten. Om det er flere grupper for barn i menigheten, kan dere samle alle til et felleskor i anledning dagen. Tips: Finn søndagsskolesanger  på YouTube .
  • Utstilling/stand i ditt lokale bibliotek. Biblioteket samler mange, og er et flott sted å synliggjøre søndagsskolen.
  • Grønt fokus: Søndagsskolefisken Gulliver og vennene hans i havet må reddes! Plukk plast og søppel i nærmiljøet. Søkelys på vårt ansvar for å ta vare på skaperverket. 
  • Søndagsskoletre: Legg hånden på et ark og tegn rundt hånden. Fargelegg og klipp ut (evt laminer), og sett på en hyssing/tråd. Hendene kan henges opp i et tre utenfor kirken/søndagsskolen, eller inne, for å synliggjøre alle barn og ledere i søndagsskolen. Tips: Lag tegningene i forkant og ta dem med til Søndagsskolens dag.
  • Alternativt kan barna i forkant tegne/male/klippe ut fisker, som de tar med til gudstjenesten og legger samlet i et garn eller på et fat.

______

Vær synlige!
Vi oppfordrer til å dele bilder eller filmsnutter fra aktiviteter på Søndagsskolens dag, i sosiale medier. Send gjerne bilder og film til oss i Søndagsskolen Norge også. La oss vise fram det fantastiske og mangfoldige fellesskapet som barnegruppene over hele landet utgjør!

NB Husk alltid å innhente samtykke til bruk før bildene publiseres, særlig ved bilder av barn og unge!
Bruk samtykkeskjemaet under ved behov (skriv ut og fyll inn):

Samtykkeerklæring for fotografering

_______

Kontaktperson for Søndagsskolens dag: Helga Fykse 
helga.fykse@sondagsskolen.no