Smittevern og ressurser til bruk i koronatid

Her finner du oppdatert smittevernveileder pr 6. november, og tips og råd til søndagsskoler og barnegrupper i koronatid. Kontakt gjerne  din lokale søndagsskolekonsulent hvis du trenger mer informasjon eller veiledning!

Smittevernveileder

Ved å tilpasse samlingene slik at gjeldende smittevernregler fra lokale og sentrale myndigheter kan følges, er det fortsatt mulig å samle søndagsskoler og barnegrupper der det er tillatt. 
Smittevernveileder for Søndagsskolen Norge  gir felles nasjonale råd om smittevern for søndagsskoler og barnegrupper.

Sjekkliste til bruk ved fysiske samlinger:

Sprell Levende til digitale samlinger

Sprell Levende-abonnenter kan nå bruke ressurser fra Planleggeren til å lage digitale samlinger hvis dere ikke kan samles fysisk. Forutsetningen for å bruke ressursene på Facebook eller i andre åpne digitale kanaler, er at de slettes innen to måneder etter at de er lagt ut.

På denne siden finner du flere digitale ressurser.

Smitteverntips til samling innendørs:

  • Ha med en meterstokk, så alle kan se hvor lang en meter egentlig er. Er det noe som er en meter i rommet der dere er? Sånt kan være spennende for barna å undersøke.
  • Still opp stoler på forhånd, med en meters mellomrom. Barna får hver sin stol, som er deres plass under samlingen. Stolen kan brukes på flere måter, i tillegg til å sitte på den: Barna kan stå på den, feks under en sang, ligge under stolen, feks i Jesusminuttet, gå rundt den i en lek og bruke den som bord hvis det skal tegnes eller skrives. Navnelapp på stolene kan være lurt.
  • Lag ferdig poser før samlingen, med materiell til hvert barn: Barnas-bladet, kopieringsoriginaler, noen klistremerker, fargeblyanter eller annet dere skal bruke. Da har alle det de trenger! 

Utesøndagsskole

Smittetrykket er mindre ute, så om mulig er det fint å flytte søndagsskolen ut! Sprell Levende-abonnenter får forslag til trygge samlinger utendørs, i et tillegg som følger høstpakken. 

  • Sjekk mulighetene i ditt nærmiljø – er det en gapahuk, en skog, en park hvor dere kan samles?
  • Barn er ikke så opptatt av været, be foreldrene om å sende med gode uteklær og sitteunderlag
  • Start like godt samlingen ute, så dere slipper å bruke tid på påkledning først 
  • Mange "inneaktiviteter" kan gjøres ute, med litt tilpasning. Bruk naturen rundt dere!
  • Smittevernreglene må selvsagt overholdes ute også, og det må være nok voksne til å passe på
 

Les om utesøndagsskoler:

Støtt oss  Gi en gave