Søndagsskolens dag

Søndagsskolen skal feires og markeres over hele landet!

Vi har lange tradisjoner med å feire søndagsskolen. Søndagsskolens dag har satt sitt preg på fornøyelsesparker og familieparker, og på ulike lokale arrangementer og begivenheter rundt omkring i landet gjennom flere år allerede. Og i år blir det ekstra stas når vi markerer dagen sammen 28. august!

Søndagsskoler og barnegrupper er viktige møteplasser for barna. 

På søndagsskolen får barna med seg gode verdier, de får oppleve et trygt fellesskap og de får legge grunnlaget for en tro som holder – gjennom undring over bibelfortellingene og gjennom å lære Jesus å kjenne. Det er også mye gøy aktivitet i de mange søndagsskolene og barnegruppene!

Etter hvert som de forskjellige arrangementene tilknyttet Søndagsskolens dag er på plass, vil vi presentere dem på siden her. Velkommen til å feire søndagsskolen der du er!