Med hjerte for ung tro

Hvorfor må man reise til storbyene for å få påfyll og inspirasjon for arbeid med barn og unge? lurte en engasjert gjeng i Møre og Romsdal på i 2021. Som et resultat ble Ung Tro-konferansen arrangert i Ålesund for andre gang med sterk tilstedeværelse av Søndagsskolen Norge.

Generalsekretær i Søndagsskolen Norge, Gøran Byberg holdt flere seminarer om flergenerasjons-konseptet, Messy Church som er i ferd med å implementeres i Norge gjennom et samarbeid mellom NMSU og Søndagsskolen. Karin Kvalvaag Manvik, prosjektleder for Aldri Alene delte et innlegg om hvordan man på en god måte kan snakke med tweens om tro.

Mange tweens kjenner at de er ferdige med søndagsskole og barnekor. Likevel har de tanker, refleksjoner og erfaringer rundt bibelfortellingene og den kristne troen. Hvordan kan vi nå denne aldersgruppen på en god måte? Aldri Alene kombinerer et tydelig og god tilnærming til den kristne troen, med et raust fellesskap.

Hva er Ung Tro konferansen?

Ung Tro er tverrkirkelig initiativ med fokus på barn- og ungdomsarbeid på Nordvestlandet. Konferansen henter ledende stemmer som representerer bredden av kristen-Norge. Dette gjøres med et ønske om å inspirere og utruste kristne, så de kan bli i bedre stand til å formidle den kristne troen til nye generasjoner gjennom arbeidet som skjer i den lokale menigheten.

Tekst: Linda Kristin Flatner