Om oss

Søndagsskolen Norge ble stiftet i 1889. I dag består organisasjonen av medlemmer, frivillige ledere, søndagsskoler og barnegrupper over hele landet.  

Hvem er vi?

Søndagsskolen Norge er en selvstendig og økumenisk orientert organisasjon. Vi har spisskompetanse på barns tro, et faglig godt opplegg og en engasjert frivillighetskultur.

Vi tilstreber at Søndagsskolen skal være tilgjengelig, relevant og omsorgsfull – og at disse verdiene skal prege fellesskapene våre og alt vi gjør.

Søndagsskolen Norge vil

  • styrke barnas tro og hjelpe dem til å følge Jesus
  • kalle og utruste søndagsskoleledere
  • opprette nye søndagsskoler og barnegrupper
  • støtte trosopplæringen i hjemmet

Lokale grupper er

  • ikke bare på søndager
  • ikke bare for små barn
  • ikke en aktivitet, men et felleskap
  • et viktig bidrag til barns trosutvikling
  • en viktig arena for lederes utvikling
  • for alle

Med andre ord: Søndagsskolen er … mer enn du tror!

IMG_4130
IMG_4289

Søndagsskolens formål

Søndagsskolen Norge starter og styrker søndagsskoler og andre grupper hvor barn blir kjent med sentrale bibelfortellinger, gis rom for å få en nær relasjon til den treenige Gud og får hjelp til å eie en bærekraftig kristen tro.

Med bærekraftig tro mener vi både en tro som er slitesterk og godt forankret i møte med livets mange utfordringer – og en tro som hjelper oss å ta inn over oss det bibelske forvalteransvaret og ta vare på våre felles ressurser.

Søndagsskolens visjon

Sammen inviterer vi alle barn inn i bibelfortellingene.

De fleste barn møter i liten grad bibelfortellingene gjennom barnehage, skole eller medier. Vår framtidsdrøm er at alle barn i Norge skal ha tilbud om en søndagsskole/barnegruppe og på ulike måter bli invitert inn i Bibelens spennende univers! Vi vil gjerne samarbeide bredt og økumenisk for å oppnå dette.

Både formål og visjon framhever at bibelfortellingene er bærebjelkene i samlingene. Vi vil legge til rette for at barna kan vokse i kjennskap til Jesus og til den treenige Gud gjennom fortellingene, når de får tilrettelagt fortellingene for sin alder – og de får rom for å undre seg over dem ut fra sitt barneperspektiv.

Sondagsskolen_DSC029832