Generalforsamling 2024

Hold av lørdag 16.11 – søndag 17.11!

Da arrangerer Søndagsskolen Norge generalforsamling. I år er det første gang at barn fra 12 år og opp også har stemmerett ved GF, noe vi gleder oss stor over!

Søndagsskolen er en organisasjon for barn, og vi vil jobbe for at barn har medbestemmelse og reell påvirkning på den jobben vi gjør og det tilbudet vi har. Programmet denne helgen vil derfor også være spesielt rettet mot barn og unge, og det vil være masse gøy, viktig, spennende og givende som skal skje. Følg med på her for oppdateringer om program og annet etter hvert.

I første omgang er det viktig å merke seg følgende:

  • Tid: lørdag 17.11. kl. 11:00 – søndag 18.11. kl. 12:00
  • Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
  • Frist for å melde saker: Senest tre måneder før, altså 16. august
  • Frist for å melde grunnregelendringer: Senest fire måneder før, altså 16. juli
Sondagsskolen_Skarp_6851