Historie

Ordet «søndagsskole» ble antakelig først brukt av Robert Raikes i England i 1780, men tilsvarende grupper fantes langt tidligere. 

Man kan si at søndagsskolen har hatt to hovedformer:

  • En skole på søndag fordi barna ikke hadde fri til å komme andre dager.
  • En opplæring i kristendom med vekt på det åndelige liv, som i lutherske kirker ofte er blitt en slags barnegudstjeneste. Varianter av disse finner vi helt tilbake til 1400-tallet.

Søndagsskolen i Amerika og Tyskland var også i starten en skole for fattige barn på søndager drevet av kristelig barmhjertighet. Felles for disse landene var at de ikke hadde en allmenn skoleordning, og fattige barn hadde ingen mulighet til å benytte de skolene som fantes. Ideen bredte seg raskt takket være Robert Raikes journalistiske arbeid særlig til de store industribyene i Europa.

Den første søndagsskolen vi kjenner til i Norge var i 1730-årene i Ås kommune i Akershus. Haugianere startet mange søndagsskoler ved inngangen til 1800-tallet. I anledning vedtaket av Norges Grunnlov sang søndagsskolebarn under en festgudstjeneste i Talvik i Finnmark. Først i 1844 i Stavanger startet den første organiserte søndagsskolen. I Christiania var det oppstart av søndagsskole i 1864, i Bergen i 1871 og i Trondheim i 1873.

Stor gruppe barn fra søndagsskolen, Kirkekretsen skole, Veldre, Ringsaker. Skirenn. Tromstad.
1854
Barnebladet Barnas
Startes av prest Honoratius Halling, og er siden gitt ut kontinuerlig. Norsk Søndagsskoleforbund blir utgiver i 1889.
1854
1889
Stiftet
Norsk Søndagsskoleforbund blir stiftet for å styrke arbeidet med å etablere nye søndagsskoler, og lage materiell til søndagsskolene. De første kretsene blir etablert i Grenland, Sogn og Sunnmøre.
1889
1936
Verdensmøte
Verdensmøtet for søndagsskoler avholdes i Oslo.
1936
1989
100-årsjubileum og utgivelse av barnesangbok
1989
2006
Sprell Levende blir lansert
Konseptet blir revidert/relansert i 2012 og 2022.
2006
2010
Tårnagentene og den mystiske julegaven på NRK Super
TV-serien Tårnagentene og den mystiske julegaven blir sendt på NRK Super. Serien blir til etter initiativ fra Søndagsskolen Norge, sammen med TV Inter.
2010
2011
Tårnagent-helg
Etableres i samarbeid med Den norske kirke, og er et trosopplæringstiltak for 8-åringer.
2011
2012
Navneskifte
Norsk Søndagsskoleforbund skifter navn til Søndagsskolen Norge.
2012
2017
Himla Bra bibelfortellinger blir lansert
En ressursbank med formidlinger som kan brukes i trosopplæring.
2017
2019
Aldri Alene blir lansert
Trosopplæring for tweens blir laget i samarbeid med Acta og Misjonssambandet Ung.
2019
2021
Ny organisasjonsstruktur
Søndagsskolen Norge blir én organisasjon, etter vedtak om ny organisasjonsstruktur på GF 2019.
2021
2022
Søndagsskolens dag
I forbindelse med frivillighetens år blir søndagsskolen feiret og markert over hele landet den 28. august. Søndagsskolens dag setter sitt preg på fornøyelsesparker og familieparker, og på andre lokale arrangementer og begivenheter rundt omkring i Norge.
2022