Landsstyret 2023-2026​

landsstyret i Søndagsskolen
Bak fra venstre: Kim Ørjan L. Unsgaard, Ingrid Berntsen, Ingrid Holtet, Anne Gerd Jorde, Noralv Holm. Foran fra venstre: Irene Gundersen, Sunniva Bergo Arvik, Rode Hegstad, Unny Nome Sivertsen, Berit Bakke, Siri Lindtveit. Ikke på bildet: Ragnvald Børve Ask, Jacob Fredrik Østhassel, Omar Aardal, Nora Gjedrem, Guro Thoresen og Ragnhild Knotten.

Representanter

Rode Margrete Hegstad (styreleder)
Siri Bloch Lindtveit
Berit Bakke
Ragnvald Børve Ask
Jacob Fredrik Østhassel
Kim Ørjan Unsgård
Unny Nome Sivertsen
Omar Aardal
Sunniva Bergo Aarvik (ungdomsrepresentant)
Irene Gundersen (ansattrepresentant)

Vararepresentanter

Noralv Holm
Ingrid Berntsen
Nora Gjedrem
Anne Gerd Jorde
Ingrid Holtet (vara ungdomsrepresentant)
Guro Thoresen (vara ansattrepresentant)
Ragnhild Ljøkjel Knotten (vara ansattrepresentant)

Fra administrasjonen

Gøran Byberg, generalsekretær
Maria Juntilla Sammut, ass. generalsekretær
Inga-Marie Mynors, økonomisjef