Teologisk og pedagogisk grunnlag

Basis for Søndagsskolen Norges arbeid er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse. På denne basisen har vi utarbeidet et barneteologisk og pedagogisk grunnlag som former vårt arbeid og våre programressurser.

Dette grunnlaget er uttrykt gjennom søndagsskolens tre veivisere og søndagsskolens fem fingerregler om barn og tro. 

De fem fingerreglene og veiviserne kan også leses samlet i pdf-dokumentene du finner link til under her.

Trosopplæring i hjemmet: Familie lers i bibelen sammen.