Barnas gir hjelp til foreldrene

Finnes det noen god måte å drive trosopplæring hjemme på? Ny spalte i Barnas-bladet skal gjøre det lettere å snakke med barn om tro og om bibelfortellingene.

Som forelder og foresatt er det ikke alltid lett å vite hvordan man skal oppdra barn i en kristen tro. Det skal Barnas forsøke å gi gode verktøy til. Redaktør Kjersti Noble har utformet spalten Snakk om tro, som du finner i bladet denne våren.

«Tanken var å legge til rette for gode og åpne samtaler om tro der troen til barna hovedsakelig formes, nemlig hjemme,» sier hun.

Bladet, som er laget for barn, er i seg selv en god ressurs å bruke hjemme. Her får barna dykke ned i bibelfortellinger og tegneserier, de får svar på spørsmål de lurer på, og de får gjøre morsomme oppgaver og aktiviteter til tema.

I den nye spalten rettet mot foreldre og foresatte, finner du ulike tips i hvert blad, fordelt under disse punktene:

Hvordan bruke Barnas hjemme?
Vi som voksne kan fint lese bladet sammen med barna, og bruke det som utgangspunkt for å snakke om bibelfortellingene og om tro hjemme. Under dette punktet vil du få tips til konkrete elementer i bladet dere kan ta tak i.

Hvordan snakke med barn om tro?
Her finner du råd om hvordan du best mulig kan møte spørsmål og tanker som barna kommer med. Vi bruker vår faglige kompetanse til å trygge deg som forelder i samtale med barna. Ikke vær redd for å undre deg sammen med barna, dele egne erfaringer og være ærlig om at du ikke har alle svarene.

Generelle ressurser dere kan bruke hjemme
Vi gir deg QR-koder med musikk, podkaster, videosnutter, og så videre. Noen bonusressurser som du kan bruke, og som vi håper barna vil like!

Hvordan snakke om bibelfortellingen i bladet?
Her får du tips til aktiviteter du kan gjøre sammen med barna, som passer til det bibelfortellingen i det aktuelle bladet handler om. Vi gir deg også konkrete spørsmål og samtaleemner du kan bruke, hvor barna får mulighet til å reflektere videre rundt det de har lest og hørt.

Om du er interessert i å lære mer om trosopplæring hjemme, har vi også lydboka Trygg tro hjemme, en ressurs som alle våre medlemmer har tilgang til.

I Søndagsskolen er vi opptatt av at barn skal få utvikle sin helt egen tro. Men vi som voksne kan være gode forbilder og gi dem viktige verktøy på veien. Våre pedagogiske opplegg er skreddersydd for akkurat dette. Sammen inviterer vi alle barn inn i bibelfortellingene!