Søndagsskolen på Kirkemøtet 2024

Kirkemøtet er det øverste demokratiske, representative organ i Den norske kirke. I år avholdes Kirkemøtet 11.-14. april i Trondheim.

Maria Sammut, assisterende generalsekretær i Søndagsskolen Norge deltar i år fra organisasjonen med et klart mål om å få innsikt i litt av det som skjer på grasrota i Den norske kirke og lytte til utfordringene som møtes.

I løpet av Kirkemøtet skal 20 saker behandles. Du kan lese mer om disse sakene her. For Søndagsskolen Norge er det spesielt en sak som utpeker seg som svært viktig, nemlig Plan for kirkelig undervisning- og læring. Sammut påpeker at selv om Søndagsskolen ikke har stemmerett eller er med i komité så er det viktig å synliggjøre det organisasjonen kan bidra med i etterkant av Kirkemøtet i form av innspill til rammeplaner som omfatter barn og unge.

Hvorfor er det så viktig for Søndagsskolen å være på kirkemøtet?
– Dette er en unik mulighet til å treffe folk og minne dem på at Søndagsskolen finnes. Vi ser ser på det som en viktig oppgave å bidra konstruktivt til at kirkens barnearbeid blir så godt som mulig og å være med på å spille kirken god, sier Sammut.

Vår viktigste oppgave er å sørge for at barn virkelig blir tatt på alvor. Vi har lang erfaring med å fokusere på hvordan barn lærer, barns trosliv og det å ta barns undring og tro på alvor.

Fellesskap er nøkkelen
En av de store utfordringene som har kommet opp igjen og igjen fra talerstolen er rekruttering til kirkebenkene. Det er færre folk som kommer til kirka på søndag, mens mange kirker har valgt å ha aktiviteter i hverdagen, slik som familiemiddag. Sammut i Søndagsskolen Norge mener at nøkkelen til hvorfor folk prioriterer slik ligger i fellesskapsfølelsen.

– Det skal være plass til alle og alle skal føle seg velkommen. Derfor gleder vi oss stort over å kunne presentere vårt nye satsningsområde, Messy Church, i løpet av kort tid. Dette tror og håper vi vil skape stor begeistring og fylle et behov om å nå ut til mennesker på tvers av generasjoner, forteller Sammut begeistret.

– Messy Church er et godt gjennomarbeidet konsept som har lav terskel både for gjennomføring og oppmøte. Det er bare å glede seg, avslutter Sammut.

Tekst: Linda Kristin Flatner