– Søndagsskolen tilbyr en mangelvare

Portrett av Rode Hegstad

– For meg er søndagsskolen det første stedet jeg fikk lederansvar. Det ble starten på en lang rekke oppgaver og verv, sier styreleder Rode Hegstad.  

Hvem: Rode Hegstad (30)

Sivilstatus: Gift, mamma til to jenter på 3 år og 3 måneder

Bosted: Oslo 

Aktuelt: Leder for landsstyret i Søndagsskolen Norge  

Bakgrunn: Søndagsskoleleder, psykolog og tidligere styreleder for LNU


Hun ble valgt til leder for landsstyret i Søndagsskolen Norge under generalforsamlingen i fjor høst. Rode har stor motivasjon for å bidra til å drive organisasjonen framover.  

– For meg er søndagsskolen det første stedet jeg fikk lederansvar. Det ble starten på en lang rekke oppgaver og verv, sier Rode Hegstad.  

Barnas stemme har stor verdi

Som tidligere styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), er Rode ekstra opptatt av å løfte opp barna. 

– Jeg gleder meg blant annet til å jobbe med hvordan vi kan styrke barnas stemme i demokratiet vårt, slik at de får en enda sterkere påvirkning på hvordan søndagsskoler drives over hele landet, sier hun.  

Rode er derfor glad for at Søndagsskolens nye visjonSammen inviterer vi alle barn inn i bibelfortellingene, løfter opp barnets verdi.  

– Ordet «inviterer» liker jeg spesielt godt. Det viser at vi ser på barn som individer som selv kan velge hvordan de vil forholde seg til bibelfortellingene som formidles, påpeker hun. 

– Søndagsskolen er det som får min datter på tre år til å juble når vi skal i kirka. Søndagsskolen er et sted hvor barn kan komme med hele seg for å utforske og utvikle troen sin sammen med andre barn og trygge voksne. 

Søndagsskolen er mer enn du tror 

Rode mener at mange har et utdatert bilde av hva en søndagsskole er. Det er ikke et sted hvor barna blir passet på mens gudstjenesten kan være stille for de voksne. 

– Sannheten er at Søndagsskolen Norge er mer enn du tror. 

Hun utdyper: 

– Søndagsskolen er det som får min datter på tre år til å juble når vi skal i kirka. Søndagsskolen er et sted hvor barn kan komme med hele seg for å utforske og utvikle troen sin sammen med andre barn og trygge voksne.  

Det kan ta form på ulike måter: under gudstjenesten, som aktivitetsklubb, familiemiddag, kor, tweensarbeid, og så videre.   

Fortsatt relevant i dag   

Med sitt mandat for å skape trygge fellesskap for barn, er Søndagsskolen Norge dermed mer relevant enn noen gang. I dagens prestasjonssamfunn har Søndagsskolen mulighet til å tilby en mangelvare.

– Barn trenger fellesskap hvor de først og fremst får være seg selv, uten å skulle prestere. Søndagsskolen har plass til alle, uavhengig av bakgrunn og alder, og ingen må sitte på benken og se på de andre spille, sier hun. 

Å være relevant er én av tre kjerneverdier for Søndagsskolen Norge. Verdiene gjenspeiles i det pedagogiske opplegget.

– Materialet må være tilgjengelig, slik at bibelfortellingene blir forståelige for både barn og ledere. Det skal være relevant til bruk i gruppene og vise hvordan bibelfortellingene er relevant i barnas liv. Alt vi gjør skal preges av omsorg for mennesker rundt oss, og ta utgangspunkt i vårt syn på barn og deres tro, sier Rode. 

Søndagsskolen har plass til alle, uavhengig av bakgrunn og alder, og ingen må sitte på benken og se på de andre spille

Søndagsskolens viktigste oppgave 

Søndagsskolen Norge har mye å tjene på å tenke helhetlig og mangfoldig. Rode påpeker at barnegruppene og søndagsskolene vil ha ulike behov, enten det er godt materiell, inspirasjonssamlinger, økonomisk støtte eller fellesskap.  

– Det viktigste vi gjør er det som fører til at frivillige stiller opp og når ut til flest mulig barn, mener Rode.  

Tekst: Ingeborg Mork Holm