Sprell levende kirke – fellesskap for alle generasjoner!

Sprell levende kirke fellesskap for alle generasjoner

Tidligere i høst var ansatte fra Søndagsskolen Norge i London sammen med representanter fra NMSU (Det norske misjonsselskaps ungdomsorganisasjon) for å se hvordan konseptet Messy Church fungerer i praksis.

De to organisasjonene har inngått en intensjonsavtale som går ut på et samarbeid om å «fornorske» dette flergenerasjonsopplegget, med arbeidstittelen Sprell levende kirke.

Det er Bible Reading Fellowship, en bevegelse som legger til rette for fornyelse og trosformidling i kirken, som står bak Messy Church . I dag finnes dette gudstjeneste-konseptet i mer enn 20 land, blant annet i Danmark. 

Alle generasjoner sammen

Messy Church er et gudstjeneste-opplegg beregnet på at alle generasjoner deltar sammen. Man starter gjerne med å spise et måltid sammen, før det er felles aktiviteter med bakgrunn i et tema. Avslutningen består av en kort formidling for alle aldre, i tillegg til sang og musikk. 

– I England samler Messy Church mange familier som aldri har gått i kirken før, og som heller ikke er med på andre aktiviteter i kirken. Dette blir deres “menighet”. Det skal ikke være et mål at de må inn i noe mer eller noe annet i menigheten, forteller frivillighetssjefen i Søndagsskolen Norge, Ragnhild Knotten.  

Sprell Levende kirke i Norge?

– Nå har vi altså lyst til å prøve dette i Norge, fortsetter Ragnhild. Hun var blant dem som reiste til London for å delta på Messy Church-samlinger og snakke med folk i menighetene der.
– Flere norske menigheter har allerede tatt konseptet, eller deler av det, inn i sin sammenheng. Mange har allerede et familiemiddagstilbud som vi tenker er et fint utgangspunkt for å lage Messy Church, eller Sprell Levende kirke som vi velger å kalle det.
Det som er nytt, er at vi tenker at familien er sammen hele tiden. Middagen har ofte vært samlingspunktet før barna går til andre aktiviteter, mens foreldrene blir sittende sammen med en kopp kaffe. I Sprell Levende kirke er tanken at alle generasjoner skal være sammen om alle aktivitetene, ikke bare måltidet.
– Vi ønsker å få bedre tak i hva foreldrene trenger for å oppdra sine barn i troen, og tenker at Messy Church nettopp kan være en god måte å komme foreldrene i møte på, sier generalsekretæren i Søndagsskolen Norge, Gøran Byberg.

Forsøksmenigheter

I fjor fikk Randaberg menighet, som har sterk tilknytning til NMS, Trosopplæringsprisen for sin utgave av Messy Church, kalt Kaoskirke.
– De har vist oss en måte å gjøre dette i Norge. Mange steder vil det være fint å ha samlingen på søndag klokken 11 slik de har det, mens det andre steder ikke vil passe. Konseptet Messy Church er åpent, og kan fungere både som hverdagskirke og søndagskirke. Søndagsskolen Norge vil fokusere mest på den første varianten.
– Målet er å gjøre dette flergenerasjons-konseptet bærekraftig også for norske menigheter, slik at det kan bli en del av deres tilbud.
Vi har knyttet til oss noen menigheter som vil være med å teste ut en fornorsket utgave av Messy Church. Etter en testperiode fram mot sommeren 2023, skal erfaringene evalueres av Søndagsskolen Norges landsstyre, før de bestemmer om dette er noe vi skal satse videre på, avslutter Ragnhild Knotten.