Varsle Søndagsskolen Norge

Hvorfor varsle?

Søndagsskolen Norge er en stor organisasjon som involverer mange barn og unge og mange ledere. For å sikre trygge møteplasser for barn og unge over hele landet, ønsker vi din tilbakemelding. Om du ser noe i søndagsskole-sammenheng du reagerer på, er det viktig at du sier ifra!

Varsle om hva?

Vi ønsker at du lett kan melde ifra om adferd og handlinger som strider med norsk lov, søndagsskolens kultur, vedtekter og verdier, eller noe annet som kan være til skade for enkeltmennesker og/eller organisasjonen.

Hvordan varsle?

Send en e-post til varsling@sondagsskolen.no med ditt varsel. Bruk mal for kontaktskjema under som utgangspunkt i varslingseposten.

Hva skjer?

Du vil innen kort tid bli kontaktet for videre gang i saken. Vi ber deg av den grunn om å oppgi navn og kontaktinformasjon. Du og dine opplysninger vil bli behandlet med varsomhet og konfidensialitet.

E-post kan sendes til varsel@sondagsskolen.no, eller bruk skjema på denne siden. 

Varslingen blir besvart av generalsekretær i Søndagsskolen Norge, Gøran Byberg, eller assisterende generalsekretær, Maria Sammut, ved ferier.

Alternativt kan e-post sendes til styreleder i Søndagsskolen Norge, Rode Hegstad på rode.hegstad@sondagsskolen.no.

Beredskapsplan for varsling i Søndagsskolen Norge

Trykk her for beredskapsplan for varsling i Søndagsskolen Norge.